Hanke vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi vuonna 2020

30.07.2020

Kun seuramme valmennus-, harraste- ja kurssitoiminnanryhmät poikkeusolojen jälkeen käynnistyvät, voivat perheet hakea tukea harrastusmaksujemme kattamiseksi.

Salon kaupungin tavoitteena on saada mahdollisimman monta vähävaraista lasta ja nuorta liikkumaan osana seurayhteisöä. Avustuksen tarkoitus on tukea nuorten liikunnan perustoimintaa. Perustoimintaa on lasten tai nuorten viikoittainen harrastaminen ohjatussa liikuntatoiminnassa. 

Tuki on tarkoitettu salolaisille perheille. Salon kaupungin valtiolta saama tuki on jaettu salolaisten liikuntaa ja urheilua järestävien paikallisten seurojen kesken. Salon Uimarien saama tuki on rajallinen ja pyrimme jakamaan saadut varat mahdollisimman monelle tarpeessa olevalle lapselle ja nuorelle.

Mitä ehtoja avustuksen saamiseen liittyy

  • Tuen piirissä ovat 7-15 vuotiaat lapset ja nuoret (2005-2013) 
  • Lapsi tai nuori haluaa aloittaa liikunnan harrastamisen tai jatkaa harrastamista
  • Perheen taloudellinen tilanne on este harrastamiselle
  • Avustus on käytettävä 31.12.2020 mennessä
  • Avustus on käytettävissä ainoastaan liikunnan perustoiminnan tukemiseen. Urheilukilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi.

Miten avustusta haetaan?

  • Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen lähetetään 31.8.2020 mennessä osoitteeseen: puheenjohtaja@salonuimarit.fi. 
  • Hakemukset käydään läpi luottamuksellisesti ja hakijaan ollaan tarvittaessa yhteydessä henkilökohtaisesti 
  • Hyväksytty avustus tullaan huomioimaan syksyn kurssi- tai kausimaksuissa automaattisesti