Salon Uimareiden valmentajien arvot ja pelisäännöt

(Arvo; ja sitä selittävä pelisääntö)

Liikunnan ilo

Teen työtä rakkaudesta lajiin. Innostan uimareita harjoittelemaan ja tekemään töitä tavoitteidensa eteen. Pyrin toiminnallani ja teoillani innostamaan lapsia sekä nuoria kasvamaan liikunnalliseen elämäntapaan.

Kasvattaminen ja opettaminen

Minulle on tärkeää lajiosaamisen lisäksi opettaa ja kasvattaa uimareita elämäntaidoissa. Käytöstavat, ystävällisyys ja muiden huomioonottaminen ovat avaintaitoja elämässä. Tärkeää on myös uimarin ymmärrys uinnin harjoittelusta sekä sen tietotaidon siirtäminen eteenpäin pienemmille uimareille tulevaisuuden ohjaus- ja valmennustyön kautta. Uinti sekä urheilijan elämä ylipäätään antavat tärkeitä taitoja tulevaa aikuisuutta ja työelämää varten.

Tasa-arvo

Kohtelen kaikkia uimareita tasapuolisesti ja jokainen urheilija on minulle tärkeä. Jokainen uimari on yksilö, jota pyrin auttamaan parhaani mukaan. Pitkällä aikavälillä kaikki saavat palautetta ja huomioita tasapuolisesti.

Yhteisöllisyys

Salon Uimareiden yhteisö on minulle tärkeä. Meidän seura on kokonaisuus, jossa kaikki ovat yhtä. Ei minä vaan me! Otan ryhmäni sekä koko seuran jäsenet huomioon. Minulle on tärkeää, että uimarit viihtyvät ryhmässä sekä seuran yhteisissä tapahtumissa.

Antaa onnistumisia

Haluan antaa uimareille onnistumisen kokemuksia. Niitä saadaan sekä päivittäin yksittäisissä harjoituksissa että pitkällä aikavälillä kilpailuissa. Uimarin kehittyminen on minulle sydämen asia. Teen kaiken voitavani uimarin tavoitteiden eteen.

Turvallisuus - fyysinen ja henkinen

Pyrin luomaan turvallisen oppimisympäristön niin fyysisesti kuin henkisestikin. Ennakoin ja tiedostan harjoitteiden sekä harjoitusympäristön riskit. Harjoitan omia EA-taitoja säännöllisesti, jotta tarvittaessa pystyn toimimaan onnettomuustilanteissa. Puutun kiusaamistilanteisiin välittömästi ja suhtaudun niihin oikealla vakavuudella. Uimari voi aina kertoa minulle hänen mieltään painavista asioista.

Kuunnella ja olla innostunut

Urheilija on minulle tärkeä ja kuuntelen aina mitä hänellä on sanottavanaan. Olen aidosti kiinnostunut urheilijan elämästä myös urheilun ulkopuolella. Pyrin auttamaan kaikissa asioissa ja minulle voi puhua mistä asiasta vaan. Olen innostunut asioista, joita uimarini kertovat minulle.