Akatemia

Ryhmässä harjoitellaan kunnolla. Osalla uimareista tavoitteena päästä Edustukseen, osa haluaa "himmailla". Harjoituksissa eriytetään urheilijoita tarpeen mukaan ja muokataan esimerkiksi lyhyelle matkalle tähtääville erilaista harjoittelua kuin pitkän matkan uimarille tai keskimatkurille.

Ryhmän urheilija haluaa harjoitella kunnolla, muttei ehkä enää tai vielä niin tavoitteellisesti. Urheilija asettaa itselleen tavoitteet (esim. SM-, NSM-, GP-, IKM-raja, omien ennätysten parantaminen, omien ennätysten lähelle uiminen, aktiivinen harrastaminen tai Edustukseen pääsy) ja häneltä vaaditaan tekemisen laatua omien tavoitteidensa mukaisesti. Urheilija haluaa pitää liikunnan osana elämäänsä. Urheilija voi olla harjoituksista pois (keskiviikko on ensisijainen päivä jättää harjoitus väliin, mikäli halutaan vähentää treenejä, sillä tilaresurssit ahtaat), mutta hän ymmärtää asettaa tavoitteensa realistisesti sille tasolle, mihin tekeminen riittää. Mikäli urheilija käy kaikki ryhmän harjoitukset ja haluaisi lisätä harjoitusmäärää tai -kuormaa, voidaan tapauskohtaisesti sopia harjoittelusta Edustuksen kanssa 1-2 kertaa viikossa. Ryhmässä on eri tasoisia urheilijoita erilaisilla tavoitteilla ja urheilijat kunnioittaa toinen toisiaan ja heidän tavoitteitaan.

Urheilijalla tulee olla hallussa lajien hyvä tekninen osaaminen sekä halu harjoitella. Valmennus tekee päätöksen siitä, mihin ryhmään urheilija soveltuu parhaiten. Valmentaja keskustelee mahdollisuuksien mukaan urheilijan kanssa valinnasta kyseiseen ryhmään. Keskustelun avulla pyritään siihen, että urheilija saa olla isossa osassa vaikuttamassa siihen, missä ryhmässä hän harjoittelee.

Akatemian valmennustiimiin kuuluvat Mikko Lehtovaara, Jarno Lappalainen, Irene Paloposki, Sari Villanen sekä Jesse Jokiniemi

Akatemiaryhmän uimareiden pelisäännöt


Akatemiaryhmän vanhempien pelisäännöt

1. Vanhempien tehtävä on kannustaa, kustantaa, kuljettaa ja kiinnostua

2. Avoimuus ja rehellisyys uimarin, valmentajan sekä vanhemman kesken, yhteyttä otetaan heti puoli ja toisin, jos tarpeen

3. Tarpeen mukaan "vanhempainvartteja", joissa uimari, valmentaja ja vanhempi keskustelevat yhdessä

4. Mikäli vanhempi haluaa tietoa uimarin treenaamisesta, kehittymisestä tai mistä tahansa asiasta, ottaa hän valmentajaan yhteyttä

5. Vanhemman käyttäytyessä häiritsevästi hänelle sanotaan asiasta ja tarvittaessa pyydetään poistumaan