Säännöt, toimintalinja ja strategia

Salon Uimarit ry

Salon Uimarit ry,  on salolainen uinti- ja vesiliikunnan erikoisseura, joka tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuuden harrastaa vesiliikuntaa Salon Uimahallissa.

Toimintaamme kuuluvat mm. lasten alkeis ja jatko uimakoulut, vesirallikurssit, kilpa- ja harrasteuintiryhmät, hengenpelastuskerhot , aikuisten uimakoulut, uimahyppyvalmennus sekä vesipallo.

Salon Uimarit ry on hyväksytty mukaan Tähtiseura laatuohjelmaan. Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa. 

Seuran strategia

Salon Uimarit ry:n vuosikokous on hyväksynyt syksyllä 2015 seuran strategian vuoteen 2021 asti, jonka tarkoituksena on ohjata seuran toimintaa järjestelmällisesti eteenpäin kohti hyvinvoivaa ja vaikuttavaa uinti- ja vesiurheiluseuraa. Strategia luo pohjan toimintakausiemme suunnittelulle sekä näkyy seuramme päivittäisissä toiminnoissa.

Visionamme on olla "vuonna 2021 Salon alueen vahvimmin vaikuttava urheilun erikoisseura."

Kuusivuotinen strategia jakautuu kahteen kolmivuotisperiodiin, joilla on omat painopistealueensa sekä toimenpidelistat tavoitteidemme saavuttamiseksi. Ensimmäinen kolmivuotisperiodi keskittyy seuran kurssitoiminnan kehittämiseen, tärkeimpinä asioina päivittäisen toiminnan laadun nostaminen sekä harrastajapohjan kasvattaminen.

Toinen kolmivuotisperiodi keskittyy seuran valmennustoiminnan kehittämiseen. Kun seuran kurssitoiminta vahvistuu, panostamme seuran uimarin polun pidentämiseen ja monipuolistamiseen.

Strategian ja kolmivuotisperiodien tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vuosittain ja niiden edistymisen pohjalta seura päivittää tavoitteitaan vuosittain.

Seuran säännöt & toimintalinja:

Yhdistyksen virallisten sääntöjen lisäksi seuralla on kaikille toiminnassa oleville henkilöille yhteiset pelisäännöt:

  • Kanssatoimijoita arvostetaan ja heitä kohtaa käyttäydytään ystävällisesti
  • Harjoituksissa toimitaan valmentajien ohjeiden mukaisesti
  • Vanhemmat kannustavat ja tukevat lastensa harrastusta kotona mahdollisuuksiensa mukaan
  • Harjoituksiin saavutaan ajoissa ja poissaoloista ilmoitetaan valmentajan/ohjaajan kanssa sovitulla tavalla
  • Uimahallin sääntöjä ja henkilökunnan ohjeita noudatetaan, olemme esimerkkejä
  • Tietoa jaetaan aktiivisesti, kaikki tietävät missä mennään

Yhteisten pelisääntöjen lisäksi jokainen ryhmä sopii kauden alussa omat ryhmäkohtaiset pelisääntönsä, ryhmien pelisäännöt ovat nähtävillä ryhmien sivuilla.