Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Salon Uimarit ry

Osoite:
Sähköposti: toiminnanjohtaja@salonuimarit.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Samuli Aalto

Osoite:
Sähköposti: toiminnanjohtaja@salonuimarit.fi

Rekisterin nimi

Salon Uimarit ry henkilörekisteri, Salon Uimarit ry toimitsijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuran viestintään, laskutukseen, markkinointiin, jäsenhuollon hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, sosiaaliturvatunnus lisenssejä ja/ tai vakuutuksia varten
- kasvokuva, syntymäaika, vaatekoko yms.

Tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
- asiakkaalta itseltään, puhelimitse, ilmoittautumislomakkeilla internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

Tietojen luovutus ja rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Salon Uimarit ry ei luovuta rekisterissä olevia tietoja seuran ulkopuolisille tahoille.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät/ henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt